Betrokken personeel en organisaties die goed presteren. Het lijkt onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Alleen is de vraag of personeel nu daadwerkelijk betrokken is en hoe kan deze betrokkenheid zorgen voor een positieve invloed op uw organisatie?

Als organisatie heeft u doelstellingen, normen & waarden en richtlijnen, waaraan u wilt dat de medewerkers zich houden. In normale omstandigheden kan er gezegd worden dat uw personeel betrokken is, wanneer uw personeel er alles aan doet om deze doelstellingen te behalen en aan de richtlijnen te houden. Maar uiteraard geldt dit ook andersom. U als werkgever moet uw best doen om uw personeel te betrekken bij uw organisatie. Inzicht geven in de dagelijkse gang van zaken en in veel gevallen ook openheid van zaken. Het is een relatie, waar het personeel, maar ook de werkgever in moet investeren. Wanneer de steun vermindert, vermindert ook de betrokkenheid.

Waarom is betrokkenheid belangrijk?

Betrokkenheid van uw personeel zorgt voor stabiliteit en de mogelijkheid om door te groeien. Daarnaast straalt het vertrouwen uit naar uw relaties. Betrokkenheid van uw personeel is belangrijk voor:

  • Behoud van uw personeel

Het verloop van personeel is voor een organisatie heel vervelend. Wanneer uw personeel betrokken is, is de kans dat zij vertrekken een stuk kleiner. Zeker in de huidige markt, waarbij er een tekort is aan de juiste kandidaten, zal er meer concurrentie zijn om de beste werknemers te vinden. Mede hierdoor kunnen zij zich laten verleiden door aanbiedingen van uw concurrenten. Verschillende studies hebben uitgewezen dat personeel, dat betrokken is, zich hier niet door laat verleiden!

  • Productiviteit

Personeel dat betrokken is bij uw organisatie zal productiever zijn dan werknemers die zich niet betrokken voelen. Daarnaast zijn betrokken medewerkers ook direct ambassadeurs en zullen zij uw bedrijf extra promoten, waar dit mogelijk is. Dit heeft een positieve invloed op de resultaten van uw organisatie. Medewerkers die niet betrokken zijn fungeren als een rem op uw inspanningen om de productiviteit te verhogen en de resultaten te verbeteren.

  • Initiatief nemen

Betrokken medewerkers zijn vaak bereid om een extra stap te zetten. Even doorgaan na de reguliere werktijden, behulpzaamheid naar de andere collega’s en bereid zijn klaar te staan voor de organisatie, terwijl dit niet van hen wordt verwacht zijn kenmerken die deze medewerkers omschrijven. Ook is het een feit dat het ziekteverzuim bij betrokken medewerkers lager ligt dan bij medewerkers die niet betrokken zijn.

Vergroot de betrokkenheid

Om verder of sneller te groeien als organisatie is het van belang dat u personeel heeft dat betrokken is bij uw organisatie. Betrokkenheid van uw personeel is te creëren, maar ook als organisatie of werkgever dient u hier wel voor open te staan. ‘It takes two to tango’ is hier wel op zijn plaats.

Staat u hier voor open dan kom ik graag in contact met u om eens van gedachten te wisselen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *