Diensten

De diensten die worden aangeboden bestaan uit trainingen, coaching on the job en Lean Six Sigma. De ervaring leert dat een mix van de aangeboden diensten vaak tot het beste en blijvend resultaat leidt.

Zoals immers de psycholoog Herman Ebbinghaus aantoonde met de vergeetcurve dat de kracht van leren zit in het herhalen om het aangeleerde niet te vergeten.  De vergeetcurve is een grafische weergave (zie onderstaande afbeelding) die het percentage aantoont van nieuw opgedane kennis dat gereproduceerd kan worden naar gelang de tijd verstrijkt.

Afbeeldingsresultaat voor vergeetcurve ebbinghaus