Teamontwikkeling

Voor wie?

U geeft leiding aan een team of u bent lid van een zelfsturend team en u wilt inzicht in de manier waarop uw team functioneert. U wilt de samenwerking en communicatie in uw team bevorderen, zodat het team effectiever functioneert.

Inhoud van de training

Teamtrainingen worden ondersteund door het Personalcolor-profiel. Volgens dit profiel is iedereen in een organisatie uniek en heeft verschillende psychologische voorkeuren. Hoe kunnen we deze voorkeuren herkennen en optimaal benutten in omgang met elkaar en anderen? Het is een hulpmiddel om de eigen werkstijl in al zijn nuances te leren kennen en te begrijpen welke invloed het heeft op de zakelijke en collegiale relaties. Tevens biedt het profiel handvatten voor verbetering van de effectiviteit, zowel op persoonlijk als op professioneel niveau.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:

 • Elkaar leren kennen en begrijpen
 • Samen groeien
 • Communicatie in het team en daarbuiten
 • Feedback geven en ontvangen
 • Samenwerken met verschillende persoonlijkheden en dit optimaliseren
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Interpersoonlijke effectiviteit
 • Team effectiviteit (teamprofiel)
 • Team actieplan
 • Verschillende fasen van teamontwikkeling
 • Lean werken
 • Timemanagement
 • Visie en kernwaarden doorleven
 • Effectief vergaderen

Wat levert u dit op?

Na afloop van de training heeft u en het team een duidelijk beeld van de sterke en zwakke kanten van uw team. U heeft inzicht gekregen in de wijze waarop de samenwerking en communicatie in uw team kan verlopen en hoe hierop invloed uit te oefenen.